Elektronik Haberleşme

Haberleşme Sistemleri

Elektrik-elektronik sektörü firmaları ve hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

MEGEP kapsamında Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında bobinajcılık, büro makineleri teknik servisi, elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektrikli ev aletleri teknik servisi, elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımı, endüstriyel bakım onarım, görüntü ve ses sistemleri, güvenlik sistemleri, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri, yüksek gerilim sistemleri dallarında öğretim programları hazırlanmıştır.

Yedisu Eğitim Kurumları oalrak Elektrik-Elektronik Alanı içinde yer alan Haberleşme Sistemleri dalı sektöründe teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni ürünlere katma değer kazandırmak suretiyle öncelikli olarak Türkiye’deki kurumsal ve bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacıyla açılmıştır. Bu amaçla ileri teknoloji tabanlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik sistemler hedeflenmektedir.

Haberleşme sistemleri teknik elemanı; mobil iletişim cihazlarının kontrol bakım ve onarımını, uydu ve TV anten sistemlerinin tesisini, binalarda ve yerel dağıtım şebekesinde haberleşme tesisatını projeye uygun olarak monte eden, kontrol, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Meslek elemanı ayrıca; tesisatın ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine de sahiptir.

Haberleşme Sistemleri Teknik Elemanının Görevleri
– Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,
– Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,
– Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,
– Teknik ve meslek resim çizer ve okur,
– Ofis paket program uygulamaları yapar,
– Bilgisayar destekli tasarım yapar,
– Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,
– Bina içi haberleşme tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
– Yerel dağıtım haberleşme şebeke ve tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
– Telsiz telefonlar arızasını tespit ederek giderir,
– GSM telefonlar arızasını tespit ederek giderir,
– TV anten sistemleri kurulumu yapar,
– Uydu anten sistemleri kurulumu ve yazılım güncellemesi yapar,
– TV anten ve uydu sistemlerinde arıza tespit ve onarımı yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
– El breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,
– Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçler,
– Avometre,
– Sinyal jeneratörleri, osilaskop, mikrofon, hoparlör, kulaklık, özel amaçlı konvektörler ve elektronik bileşenler,
– Haberleşme sistemleri test cihazları
– Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan),
– Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen),
– Kapalı ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,
– Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Haberleşme cihazlarının imalinde görev yapan Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; fabrika ve atölye gibi kapalı, aydınlatılmış ve dış uyarılardan yalıtılmış mekânlarda çalışırlar. Montaj, bakım ve onarımlarda ise haberleşme cihazlarının bulunduğu ortama göre, kapalı mekânlarda veya açık havada çalışabilirler. Ayrıca çalıştığı kurum ve kuruluşların şartlarına ve işin niteliğine göre vardiyalı olarak çalışabilirler. Kişi çalışırken birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman diğer meslektaşları ve iş sahipleriyle iletişim kurması gerekebilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakım ve onarımı konularında faaliyet gösteren Türk Telekom, TRT, Silahlı Kuvvetler, GSM şirketleri ve özel telekomünikasyon şirketlerinde çalışabilirler. Haberleşme ilk çağlardan beri insanoğlu için bir gereksinim olmuştur. İnsanlar birbirlerine mesajlarını iletebilmek için çok değişik yol ve yöntemler denemişler, bu yöntemleri geliştirmek içinde sürekli yeni arayışlar içinde olmuşlardır. İlkel ve doğal yöntemlerle başlayan haberleşme, giderek yerini daha teknik, çeşitli ve hızlı yöntemlere bırakmıştır. Artık insanlar dünyanın bir ucundan diğerine, hatta aydan dünyaya haberleşebilmektedirler. Bir zamanlar lüks sayılabilen haberleşme cihazları artık en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Haberleşmeye, dolayısıyla haberleşme araçlarına olan ihtiyacın artması bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu alanda çalışma alanı oldukça geniştir.

Phone