Öğrenciler İçin

ÖZEL YEDİSU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için  Rehberlik Servisi nin belirlerdiği ilkeler şunlardır;

 • Gizlilik
 • İşbirliği
 • Süreklilik
 • Güven
 • Gönüllülük
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireysel farklılıklara saygı

        Rehberlik Servisi öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalarını yürütüyor.

 

 

AMACIMIZ

Öğrencilerimizin;

 • Kendilerini tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,
 • Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,
 • İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir.

Yedisu olarak, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefliyoruz.  Bu anlamda sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşım ile ilerliyoruz. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

 

REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik Servisi birimi olarak çalışmalarımızı;

 • Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
 • Veliye Yönelik Çalışmalar
 • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz. Yedisu Rehberlik Servisi ile bu üç temel unsuru bir araya getirerek takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Rehberlik Servisi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik çalışmalar oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Bireysel Görüşmeler

Rehber öğretmenler; öğrenci, sınıf rehber öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

 

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

 • Ortaöğretimden Üniversiteye Geçiş Sistemi
 • Sınıf Geçme Yönetmeliği
 • Sağlık Bakım Teknisyenliği ve Hemşire Yardımcılığı
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • Motivasyon ve Başarı
 • Öfke Kontrolü
 • Verimli Ders Çalışma
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
 • Riskler ve Başetme Eğitimi
 • Sınav Günü Yaklaşırken…

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; her öğrencinin kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını ve sıkıntılarını fark eden ve sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Rehberlik Birimi, aşağıda belirtilen başlıklarda çalışmalarını tüm öğrencileri kapsayarak sürdürmektedir.

 

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:

 

 • Okula uyum çalışmaları
 • Öğrenciyi Tanıma çalışmaları
 • Hedef belirleme çalışmaları
 • Akademik başarıyı arttırma çalışmaları
 • Danışmanlık çalışmaları
 • Mesleki rehberlik ( Kariyer danışmanlığı) çalışmaları
 • Farklı öğrenen gruplar için bireyselleştirilmiş eğitim çalışmaları
 • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen grup çalışmaları
 • Üniversite hazırlık sürecinde rehberlik

 

 

Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

 • Otobiyografi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Boş Zamanları Değerlendirme Envanteri
 • Kime Göre Ben Neyim
 • Kunder Meslek Tercih
 • Sosyometri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Benego Kişilik Envanteri
 • Öğrenme Sitilleri
 • Problem Tarama
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Mesleki Eğilim Belirleme
Phone