Öğretmenler İçin

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler 

Belirli aralıklarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler ve gerekli eğitim programlarının uygulamaları yapılıyor. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün oluyor. Rehberlik Servisi tarafından hazırlanmış olan “Rehberlik Saati Yıllık Programı” ile rehberlik sistemi ve sınıf rehber öğretmen çalışmaları destekleniyor. Öncelikle bu program rehber öğretmen tarafından sınıf rehber öğretmenlerine sunumlar ve paylaşımlarla ifade ediliyor. Rehberlik Derslerini Destekleyici Öğretmen Eğitimleri, Öğretmenlerin Mesleki gelişimlerini destekleyici seminerler düzenlenmektedir.

 

 • Ortaöğretimden Üniversiteye Geçiş Sistemi
 • Ergenlik Dönemi
 • Motivasyon
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı Hazırlama
 • Sınav Kaygısı
 • Etik Davranış İlkeleri
 • Riskler ve Başetme Yöntemleri
 • Sınıf öğretmenliği çalışmaları
 • Danışmanlık çalışmaları
 • Hizmetiçi eğitim çalışmaları
Phone